Porodica i deca

Porodica i deca

Sam način na koji mi konceptualizujemo muškost i ženskost određen je kulturom u kojoj učimo kako da mislimo i šta da osjećamo o sebi i drugima, kao o muškarcima i ženama. Od ranih dana pa nadalje, porodica i društvo tajno sarađuju u programima feminizacije i maskulinizacije koji oblikuju stavove i očekivanja, uključujući i intimne oblasti života.

Porodica i deca

Ako želite ljubazno i lijepo vaspitano dijete sigurno ste svjesni činjenice da morate da počnete od malena sa lekcijama lijepog ponašanja. Da bi vam bilo lakše, izdvojili smo za vas najvažnije manire koje svaka kulturna osoba mora da zna.